• http://www.skrywanepragnienia.pl/ Anna Valetta

    Zdecydowanie jestem za wklejeniem tekstu również i tutaj :)